Nhựa kỹ thuật, Vật liệu chịu nhiệt cao, TPE Chất đàn hồi, Vật liệu đặc biệt